Mentoring i coaching kryzysowy i menadżerski

Najstraszniejszą rzeczą dla przywódcy jest moment, gdy zerka przez ramię i nikogo za sobą nie widzi.
Franklin D. Roosevelt