20 stycznia 2020

  • Zaangażowanie

Najstraszniejszą rzeczą dla przywódcy jest moment, gdy zerka przez ramię i nikogo za sobą nie widzi.
Franklin D. Roosevelt