Szkolenia

Home / Szkolenia

Szkolenia otwarte

Szkolenia zamknięte

1. Budowanie i rozwój kompetencji przywódczych

Szkolenie koncentruje się na modelu przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego Bernarda Bassa.

 1. Tworzenie wizji;
 2. Umiejętność inspirowania, motywowania oraz angażowania innych poprzez wizję
  i stymulowanie otoczenia;
 3. Umiejętność zapewniania wyzwań, tworzenia pozytywnego i stymulującego otoczenia dla innych;
 4. Indywidualne traktowanie ludzi;
 5. Tworzenie środowiska, w którym ludzie czują się doceniani, są zachęcani do wnoszenia osobistego wkładu, w którym mogą badać i wprowadzać swoje pomysły oraz wykorzystywać swoje silne strony;
 6. Ustalanie celów – cele to operacjonalizacja wizji korporacji. Skuteczny lider zapewnia konkretne i praktyczne koncentrowanie wysiłków.
 7. Monitorowanie działań – umiejętność efektywnego monitorowania efektów działań oraz zapewniania wyników poprzez przyjmowanie najbardziej skutecznego stylu przywództwa, który motywuje i angażuje pracownika w jego pracę;
 8. Udzielanie informacji zwrotnych – umiejętność udzielania efektywnych informacji zwrotnych w oparciu o cechy osobowości pracownika, które angażują, motywują oraz rozwijają pracownika;
 9. Rozwój Karier – umiejętność zrozumienia sił napędowych pracownika, które motywują lub demotywują go w środowisku pracy oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w celu zwiększania efektywności pracy zespołu.

Warsztat przeznaczony jest liderów, którzy chcą być coraz bardziej skutecznymi przywódcami oraz przełożonymi dla swoich podwładnych. Poprzedzona badaniem diagnostycznym SLR
w metodologii FACET 5 najnowocześniejszego i zaawansowanego systemu badania osobowości zawodowej.

2. Budowa zespołu projektowego – proces inicjowania, przygotowania, działania, współpracy – model FRIS®.

Szkolenie koncentruje się na efektywności zespołu projektowego uwzględniając satysfakcję
z wykonywanej pracy poprzez określenie stylów myślenia i działania poszczególnych członków zespołu. Pozwala wykreować efekt synergii łącząc w działania osób o różnych preferencjach poznawczych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

 • Własnymi stylami myślenia i działania wg metodologii FRIS;
 • Procesem FRIS – modelem przebiegu projektu od momentu startu do wdrożenia;
 • Koncepcją angażowania członków zespołu ze względu na styl myślenia i działania;
 • Określeniem ról w zespole projektowym na etapie inicjowania, przygotowania, działania (realizacji) i współpracy w projekcie;
 • Silnymi i słabymi stronami zespołów z przewagą lub deficytem idei, struktur, faktów i relacji w procesie projektowym;
 • Standardami komunikacji w procesie FRIS – dopasowanymi do stylów myślenia i działania członków zespołu.
 • Optymalizacją pracy zespołu;
 • Narzędziami standaryzacji strategii zarządzania komunikacją w oparciu o proces FRIS zwiększają skuteczność zespołów;

Podczas tego szkolenia zwracamy również uwagę na naturalne cechy przywódcze członków zespołu oraz na pełnione przez nich role w zespole. Wykorzystamy liczne analizy zespołów projektowych przeprowadzone przez proces FRIS, aby maksymalnie osadzić uczestników w procesach i standardach zarządzania projektami.

3. Modele oraz podstawowe standardy przywódcze – narzędzia delegowania i oceny rozwoju indywidualnego

Szkolenie koncentruje się na efektywności indywidualnej oraz poznaniu zmiany roli przywódcy, która odbywa się we współczesnych organizacjach. Szczególny nacisk położony będzie na określenie indywidualnej roli szefa np. jako sędziego i krytyka przechodząc do roli doradcy i organizatora. Pozwala to, wykreować efekt synergii łącząc w działania osoby na różnym etapie rozwoju
w organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

 • Celami przywództwa – jakościowymi i przedmiotowymi;
 • Kompetencjami koniecznymi do sprawowania funkcji kierowniczych – przywódczych;
 • Orientacją na indywidualnych potrzebach pracowników;
 • Zastosowaniem różnych narzędzi i stylów przywództwa;
 • Skutecznymi metodami identyfikacji kryzysów i oporu w organizacji;
 • Etapami rozwoju indywidualnego i stanowiskowego;
 • Koncepcją angażowania członków zespołu ze względu na etap rozwoju indywidualnego;
 • Mechanizmami wyboru właściwego stylu i modelu przywództwa;
 • Wyznaczaniem celów – współpracy dla efektywności.

Podczas tego szkolenia zwracamy szczególną uwagę na indywidualne predyspozycje i cechy przywódcze uczestników szkolenia, z uwzględnieniem pełnionych przez nich ról
w organizacji. Wykorzystane zostaną liczne kwestionariusze identyfikacji przywódczej, optymalnie osadzające uczestników w procesach i kompetencjach przywódczych.

4. Wykorzystaj potencjał pracowników Twojej firmy

Warsztat oparty na wojskowych i korporacyjnych doświadczeniach przywódczych oraz Facet5 TeamScape.

Szkolenie opiera się na unikalnym modelu cyklu pracy wskazującym naturalne preferencje pracowników wobec organizacji własnej racy, zarzadzania konfliktem oraz reagowania na stres i presję. Warsztat dedykowany menedżerom/ firmą, które:

 1. Tworzą lub reorganizują zespoły;
 2. Są procesie zmiany biznesowej;
 3. Wdrażają nowych pracowników;
 4. Nawiązują współpracę w różnych obszarach biznesu;
 5. Optymalizują pracę zespołu;
 6. Identyfikują kulturę zespołu oraz jego mocne strony;
 7. Rozwiązują problem lub pokonują przeszkody stojące na drodze do osiągniecie lepszych wyników.

Szkolenia akredytowane

– realizowane we współpracy z CRM S.A w Warszawie jako autoryzowaną organizacją szkoleniową (ATO)

1. Zarządzanie projektami wg. metodyki Prince 2 Foundation – wraz z egzaminem z egzaminem certyfikującym;

2. Zarządzanie projektami wg. metodyki Prince 2 Practitioner – wraz z egzaminem certyfikującym;

3. Zarządzanie ryzykiem wg. metodyki M_o_R Foundation (Management of Risk) – wraz z egzaminem certyfikującym;

4. Zarządzanie ryzykiem wg. metodyki M_o_R Practitioner (Management of Risk) – wraz z egzaminem certyfikującym;

Zainteresowany ofertą? Napisz do nas.