Strategia podejmowania decyzji biznesowych

Strategia podejmowania decyzji biznesowych

0 out of 5

4,370.00 netto

5,375.10 brutto

Czas: 6 i 7 czerwca 2019 – 2 dni (2 x 8 godz.)

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: Wojciech Wereszko i Krzysztof Bazyl

Kategoria: Szkolenie

Opis

Pierwsze otwarte szkolenie prowadzone przez byłego Oficera GROM
i Członka Zarządu najlepszych firm.

Strategia podejmowania efektywnych decyzji biznesowych w oparciu o dane i fakty

Czas: 6 i 7 czerwca 2019 – 2 dni (2 x 8 godz.)

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: Wojciech Wereszko i Krzysztof Bazyl

ZARZĄDZANIE TO PODEJMOWANIE DECYZJI.

OD JAKOŚCI DECYZJI ZALEŻĄ WYNIKI FIRMY, JEJ SUKCES LUB PORAŻKA.

DOBRE FIRMY OD SŁABYCH RÓŻNIĄ SIĘ JAKOŚCIĄ DECYZJI JAKIE PODEJMUJĄ ZARZĄDZAJĄCY
I JAKOŚCIĄ ICH WDROŻENIA.

Właściciele firm, Prezesi, Członkowie Zarządów i Menadżerowie funkcyjni w organizacjach od czasu do czasu, zazwyczaj raz do roku projektują lub odświeżają strategię firmy najczęściej w postaci biznes planu na kolejny rok lub kilka kolejnych lat. Poza tymi formalnymi procesami, zarządzający biznesem nie zawsze zdają sobie sprawę, że większość z nich podejmuje decyzje Strategiczne o wiele częściej niż raz do roku. Strategiczne lub po prostu Kluczowe decyzje to wszystkie te, które wprowadzają zmianę do codziennej rutyny, którą organizacja zarządza.

Kluczowa zmiana oznacza, że firma poniesie inwestycje i będzie potrzebowała zasobów ludzkich, materialnych i intelektualnych, aby rozpocząć nową działalność lub zmienić dotychczasową często już nieefektywną, nie dającą spodziewanych wyników.

Takich decyzji w każdej firmie podejmuje się dużo więcej niż się wszystkim zarządzającym Menadżerom wydaje.

Podejmując kluczowe decyzje podejmujemy ryzyko. Ryzyko finansowe dla firmy związane z inwestowaniem w niepewne i nowe dla firmy działanie.

Decyzja strategiczna oznacza inwestycje w przyszłe, oczekiwane wyniki.

Ponad 90% firm podejmuje kluczowe decyzje w oparciu o wyczucie, przekonanie, tzw. „znajomość branży”, najczęściej na bazie szczątkowych i niesprawdzonych danych, przy braku danych lub po prostu w oparciu o opinie czy własne wyobrażenie.

Rezultat takich decyzji to najczęściej strata inwestycji lub brak oczekiwanych wyników, zamieszanie w firmie, frustracja z powodu braku wyników i nie planowana rotacja pracowników. A jak większość Menadżerów z doświadczeniem już wie: zawsze pierwsi odchodzą najlepsi pracownicy. Zdarza się, że tak podejmowane decyzje przynoszą wyniki. Udaje się to w mniej niż 5% decyzji podjętych metodą „tak mi się wydaje”.

W TAKIM „PROCESIE” O DOBRYM WYNIKU NAJCZĘŚCIEJ ZADECYDOWAŁ PRZYPADEK.

Poniżej 10% firm podejmuje kluczowe decyzje w oparciu o formalny proces i analizę, która kończy się świadomą decyzją ze znajomością ryzyka, prognozą oczekiwanych wyników oraz planem wdrożenia decyzji w życie.

Ponad 80% decyzji podjętych tą metodą przynosi oczekiwane rezultaty. Firmy pracujące w oparciu o taki proces podejmowania decyzji strategicznych, to największe lub najlepsze firmy na świecie i w swoich branżach.

O DOBRYM WYNIKU ZADECYDOWAŁA WIEDZA, PROCES, ANALIZA
I ŚWIADOMIE PODJĘTA DECYZJA
.

Decyzje, które zmieniają codzienną nawykową działalność firmy wymagają przygotowania, analizy i planu. Jeśli decyzja nie jest efektem świadomego procesu analizy może zakończyć życie firmy lub w łagodnej wersji może przynieść straty rzędu kilkuset tysięcy, kilku, kilkunastu lub kilkuset milionów. Zależnie od wielkości firmy lub skali decyzji.

ZAPRASZAMY Ciebie do grona 10% najlepszych managerów na świecie, którzy nie zgadują podczas PODEJMOWANIA WAŻNYCH DECYZJI i którzy MINIMALIZUJĄ RYZYKO zanim będzie za późno.

ZAPRASZAMY do grupy ludzi, którzy WYPRACOWUJĄ WIĘKSZE SZANSE NA SUKCES poprzez WIEDZĘ zamiast liczyć na to, że może jakoś się uda.

 PODCZAS TEGO MODUŁU ZOBACZYMY I PRAKTYCZNIE POZNAMY:

 • Proces jasnego określania celu dla firmy i dla pożądanej zmiany
 • Zasady i metody analizy otoczenia firmy i konkurencji
 • Proces oceny zasobów firmy, jej silnych i słabych stron
 • Ocenę swojej pozycji na rynku w kontekście do planowanej strategii lub działania
 • Analizę przewag i zagrożeń dotyczących decyzji jaką firma chce podjąć
 • Metodę określania swoich strategicznych przewag nad konkurencją
 • Budowanie planu wdrożenia decyzji

PROGRAM:

 1. Zapoznanie się i zrozumienie procesu podejmowania decyzji strategicznych.
 2. Zespołowa praca warsztatowa na przypadku biznesowym „case study”. Zapoznanie się i praktyczne ćwiczenie kolejnych elementów analiz w procesie:
  1. Analiza otoczenia firmy
  2. Analiza zasobów firmy
  3. Analiza SWOT
  4. Analiza kluczowych przewag strategicznych
  5. Określanie celów
  6. Budowanie planu wdrożenia kluczowej decyzji w życie organizacji
 3. Prezentacja i omówienie analiz adekwatnych dla procesu podejmowania decyzji strategicznych: PEST, Porter, VRIO.

W TRAKCIE TYCH WARSZTATÓW UCZESTNICY W GRUPACH PRACUJĄ NA PRAWDZIWYM PRZYPADKU FIRMY STOJĄCEJ PRZED KONIECZNOŚCIĄ PODJĘCIA KLUCZOWEJ DECYZJI
I PRZECHODZĄ PEŁEN PROCES DECYZYJNY, KTÓREGO CELEM JEST:

 • Praktyczne poznanie całego procesu decyzyjnego
 • Trening pracy grupowej w pracy pod presją czasu i ważności decyzji
 • Zrozumienie kolejnych etapów podejmowania decyzji
 • Umiejętność wyboru właściwej strategii / działania jakie powinna podjąć firma
 • Umiejętność logicznej prezentacji i argumentowania swojej decyzji

PO WARSZTATACH UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI:

 • Samodzielnie przeprowadzić proces podejmowania kluczowych decyzji w oparciu o fakty, dane
 • Wykonać analizy niezbędne w procesie
 • Dokonać oceny pozycji firmy w branży w stosunku do konkurencji
 • Wybrać na bazie analizy rodzaj strategii jaką firma powinna wdrożyć w danej sytuacji
 • Argumentować i bronić decyzje w oparciu o argumenty analityczne
 • Zbudować plan wdrożenia decyzji w życie
 • Dobierać mierniki (KPI’s) do oceny wyników wdrożenia strategii